Annikas Minnesfond

Kontaktinformation

Föreningen Annikas minnesfond
Box 300
701 46 Örebro

Telefon:
019 - 10 37 78

E-post:
kontakt@annikasminnesfond.se

Personlig kontakt

Ordförande Hans Andersson
072–014 34 91 
hans@annikasminnesfond.se

Vice ordförande Anita Nyström
073–229 00 59
anita@annikasminnesfond.se

 

Kontaktformulär

Vill du av någon anledning komma i kontakt med fonden så får du gärna ringa annars kan du använda detta formulär.

 
 

 

Var med och gör skillnad!