Annikas minnesfond

Föreningen Annikas minnesfonds hantering av personuppgifter (GDPR)

Den 25 maj 2018 trädde en ny dataskyddsförordning i kraft. Den gäller inom alla länder i Europeiska Unionen, EU, och ersätter personuppgiftslagen.
Förordningen brukar gå under beteckningen GDPR.

Förordningen innebär att vi ska redovisa vilka personuppgifter vi har, hur vi hanterar dem och vad vi använder dem till.
Vi ska också inhämta medlemmarnas godkännande till ovanstående.

Vi har följande personuppgifter i vårt medlemsregister:

  • Barnets födelsedatum
  • Namn på barn och föräldrar samt syskon
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Mailadress
  • Uppgifter om barnets sjukdom
  • Bankkonto

Vi använder dessa personuppgifter för att kunna göra följande:

  • Skicka ekonomisk hjälp
  • Göra utskick till våra medlemmar med inbjudan till aktiviteter
  • Avisera medlemsavgift

Vi förvarar dina personuppgifter både digitalt och i pappersform. Våra digitala dokument så som medlemsregister och listor över aktuella familjer har endast ett fåtal administratörer tillgång till. Original av ansökan förvaras under året hos minnesfondens kassör, därefter flyttas pärmen till minnesfondens förråd för arkivering tills dokumenten får förstöras efter sju år enligt Bokföringslagen för ideella föreningar.

När du skickar in en ansökan om ekonomisk hjälp till Annikas minnesfond lämnar du själv dina personuppgifter. Vi betraktar detta som ditt medgivande till att vi hanterar dina personuppgifter på det sätt som beskrivits här.

Du kan när som helst begära att dina personuppgifter ska tas bort. När du avslutar ditt medlemskap tas dina personuppgifter bort automatiskt. Du måste dock meddela oss att du vill avsluta ditt medlemskap.

Mer information om GDPR finns på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se

Om du har frågor eller synpunkter kring hur vi i Annikas minnesfond hanterar dina personuppgifter så är du välkommen att höra av dig.

Anita Nyström
Ordförande