Om Annikas minnesfond

VÅR HISTORIA

Annikas minnesfond registrerades i augusti 1987. Föreningen, där Annikas mamma Anita fortfarande ingår i styrelsen, är helt byggd på ideell grund med oavlönade arbetsinsatser. Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

Föreningen uppstod efter att 19-åriga Örebroflickan Annika Petterssons dog i cancer den 27 maj 1987. Annika hade i ett par artiklar i lokaltidningen Nerikes Allehanda under vårvintern 1987 berättat om sin sjukdom, sin kamp och sin önskan om att svårt sjuka barn inte får gömmas och glömmas bort. Att vi måste våga prata även om svåra sjukdomar. Dessa artiklar gav ett enormt gensvar från allmänheten.

Ett av Annikas sista beslut var att de pengar som insamlats till en alternativbehandling, skulle gå vidare till en fond för hjälp till cancersjuka barn och deras familjer. Fonden skulle samtidigt vara en föräldraförening som kunde förmedla kontakt med andra familjer med svårt sjuka barn.

AKTIVITETER

Förutom att vi med direkta medel stöttar barnen och deras familjer anordnar vi under året ett antal olika aktiviteter som ger våra barn och deras familjer en möjlighet att komma ifrån vardagen och vara tillsammans.

Varje år i början av januari har vi vår mycket populära julgransplundring. Mellan 200 till 250 personer kommer varje år till denna tillställning. Det är uppträdande, lotterier, dans kring granen och mycket mer. En julfest utan dess like.
”En dag som gör skillnad” försöker se till så att barnen får en dag utifrån sina egna önskningar. Det kan vara att paddla kajak, som Viktor på bilden. Men det kan också innebära andra typer av aktiviteter eller annat som just ditt barn önskat sig. All information finns på vår startsida.
Varje år i juni genomför vi vår traditionsenliga resa till Kolmården. Dagen är alltid lika trevlig, lättsam och mycket uppskattad.
Den 6 juni åker Sveriges MotorCyklister, SMC, kortege genom Örebro. Färden avslutas i Stadsparken där Annikas minnesfond serverar kaffe. Det brukar vara många som kommer och tittar på kortegen och startavgifterna för de som deltar motorburet skänks till Annikas minnesfond.

VI I FONDEN

Kristoffer Carlsson
Ordförande
kristoffer@annikasminnesfond.seE-post
Anita Nyström
Vice ordförande
anita@annikasminnesfond.seE-post
Rolf Högqvist
Kassör
Inger Eriksson
Sekreterare
inger@annikasminnesfond.seE-post
Britt Strömberg
Ledamot
Gunilla Johannesson
Ledamot
Sara Andersson
Ledamot