VAD GÖR ANNIKAS MINNESFOND?

Annikas minnesfond hjälper cancersjuka och svårt sjuka barn och deras familjer i Örebro län. Förutom att vi med direkta medel stöttar barnen och deras familjer anordnar vi under året ett antal olika aktiviteter som ger våra barn och deras familjer en möjlighet att komma ifrån vardagen för en stund och bara få vara tillsammans.

Här finns ansökningsblankett för ekonomisk hjälp att skriva ut och fylla i

Efter cancern kom en ögonsten

Hundra ballonger & en begravning